Panda Adaptive Defense 360

รหัสสินค้า : AD360

Panda Adaptive Defense 360 คือสุดยอดแห่งความปลอดภัย องค์กรที่ใช้รุ่นนี้มั่นใจได้ ด้วยเทคโนโลยคีวามปลอดภัยระดับสูง สามารถยับยั้ง ransomware หรือซอฟท์แวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่ๆ และภัยคุกคามทุกประเภทอย่างได้ผล ตรวจจับและบล็อคการโจมตี zero-day attack หรือการโจมตีที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ได้แบบ real-time โดยไม่ต้องพึ่งระบบ signature เพราะสามารถวิเคราะห์การทำงานของไวรัส process ที่รันอยู่ในเครื่องได้้


  1. รวมการทำงานของระบบ Endpoint Protection เข้ากับ Endpoint Detection & Response (EDR)
  2. ตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ทุก application โดยเชื่อมข้อมูลกับ Big Data และบล็อค process ที่ไม่น่าเชื่อถือ
จำนวน
950.00 ฿

1,490.00 ฿
 (-36%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 73