Panda Systems Management

รหัสสินค้า : PSM

Panda Systems Management (เครื่องมือบริหารจัดการเครือข่าย - Tool)


เครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบไอที เป็นเรื่องง่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (โปรแกรมนี้ แยกการทำงานจากระบบโปรแกรมแอนตี้ไวรัส) เป็นโปรแกรมที่ผู้ดูแลระบบหลายแห่งหามานาน มีให้แล้วที่นี่ Panda Systems Management ความสามารถคร่าวๆ ดังนี้

  1. ควบคุมได้จากเว็บ ล๊อคอินที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม
  2. ใช้ตรวจสอบ inventory ของระบบได้ในคลิกเดียว ให้ข้อมูลแบบสรุปสำหรับฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่เครื่องต่างๆ ใช้อยู่
  3. ใช้ควบคุมไม่ให้ผู้ใช้งานติดตั้งซอฟท์แวร์ หรือเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ได้ พร้อมเช็คการเปลี่ยนแปลงได้ในคลิกเดียว
  4. สามารถใช้สั่งติดตั้งและอัพเดทได้จากส่วนกลางในคลิกเดียว
  5. ควบคุมการใช้ CPU, Memory, Disk Usage ฯลฯ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ แบบ real-time มายังผู้ดูแลระบบ
  6. สามารถเปิดการควบคุมระยะไกลไปที่เครื่องลูกข่ายได้ในพริบตา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานในระบบ ประหยัดเวลาเดินทาง และความปลอดภัยสูง สามารถใช้งานได่ไม่จำกัด session
  7. มอบหมายติดตามงาน และแก่ไขปัญหาด้วยระบบตั๋ว
  8. สร้างรายงานได้อย่างสวยงาม ตามที่ต้องการใช้งาน


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

1,090.00 ฿


1,190.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 73